Volledig Pakket Thuis

De Zorggroep start in juni met de pilot ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) in de gemeente Venlo. Het doel is om hulpbehoevende senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Ouderen die voor het VPT in aanmerking komen, ontvangen bijna alle zorg die ze ook in een instelling zouden krijgen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan verpleging, persoonlijke verzorging, schoonmaakwerkzaamheden, vervoer naar behandeling en het verstrekken van eten en drinken. De zorg en ondersteuning wordt geleverd door gebiedsgerichte teams. Het is een alternatief voor verpleeghuiszorg, zonder nieuwe verpleeghuisplekken te creëren. Zo krijgen ouderen de kans om langer in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Leefondersteuner

In het geval van het VPT levert één zorgaanbieder alle zorg. Op dat gebied wijkt de methode af van de thuiszorg via het Modulaire Pakket Thuis (MPT), waarbij sprake is van verschillende aanbieders. Een belangrijke rol bij het VPT is weggelegd voor de zogeheten leefondersteuner, een nieuwe functie bij De Zorggroep. Die fungeert als de ‘ogen, oren en handen’ in huis. Leefondersteuners hoeven geen (zorg)diploma te hebben en worden door De Zorggroep opgeleid. De pilot begint in juni en eindigt in september. Als het een succes blijkt, wil De Zorggroep het VPT uitrollen in alle werkgebieden.