Hoe werkt het?

Sociale en praktische hulpverlening

Hoe werkt het?
De contactpersonen van de AHD ontvangen de e-mails en de telefoontjes van hulpvragers, beoordelen de hulpvraag en zoeken een geschikte vrijwilliger. Vervolgens brengen ze beide partijen met elkaar in contact.

Aanvraag hulp

Sociale hulp (nabuurhulp)
Man en vrouw, jong en oud, alleenstaand en gezin, iedereen die in de knel zit kan in aanmerking komen voor hulp.
De AHD heeft vrijwilligers die, incidenteel of met regelmaat, deze sociale hulp verlenen.
Deze vrijwilligers zetten zich in omdat ze het fijn vinden om iemand te helpen.

Gezelschap, begeleiding en respijtzorg
De AHD helpt mensen die door ziekte, ouderdom, handicap of een gebrek aan sociale contacten zelf niet alles meer kunnen doen en evenmin geld hebben om daar mensen voor in te huren. Ook bieden wij aandacht, gezelschap en begeleiding in de thuissituatie, alsmede respijtzorg aan mantelzorgers.

Voor u op pad
Bent u niet meer zo mobiel, dan kan de vrijwilliger voor u boodschappen doen. Vervoer en begeleiding naar ziekenhuis en/of huisartsenbezoek is mogelijk en
ook worden er voor u medicijnen opgehaald of wordt urine weggebracht.
De hulp is gratis. Wel vergoedt de cliënt gemaakte onkosten van de vrijwilliger. (Bij de hulpaanvraag wordt u dat medegedeeld).

Klussen in en om het huis
Lamp ophangen, kraan repareren, de TV instellen, tuinklusje, helpen bij verhuizing naar zorgwoning e.d.
Voor de één is het een klusje van niks, de ander worstelt er weken mee. Na uw hulpaanvraag bij de AHD kunnen onze vrijwilligers dit soort klusjes voor u doen.
De hulp is gratis. Wel vergoedt de cliënt gemaakte onkosten van de vrijwilliger. Bij de hulpaanvraag wordt u dat medegedeeld.