Dringend behoefte aan hulp in de kledingbank

Kun jij helpen bij de kledingbank?

Help jij graag anderen om kleding uit te zoeken?
Het kan bij de kledingbank.

Kom en help ons met het kleden van mensen die het niet zo breed hebben.
Je helpt dan ook mee met het sorteren van bruikbare en onbruikbare kleding.

We zoeken met name dringend mensen voor de woensdag middag.
Maar we hebben iedere openingsdag plaats voor vrijwilligers.

Meld je bij ons aan via een van de contact personen.
https://ahdvenlo.nl/info/vrijwilligers/
Je vind de openingstijden van de kledingbank op deze pagina. https://ahdvenlo.nl/kledingbank/hoe-werkt-het/

Aanvragen van een nieuwe stadspas Venlo is weer mogelijk

Het is weer mogelijk om de nieuwe Stadspas Venlo aan te vragen. Stadspas Venlo is bedoeld als extra steuntje in de rug voor mensen met een laag inkomen. Met de Stadspas kan deze groep inwoners meedoen en genieten.

Mensen met een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm) kunnen nu een Stadspas aanvragen. Het tegoed op deze pas is bedoeld om bijvoorbeeld (een deel van) de contributie te betalen bij een sportclub maar ook om naar het theater of de bioscoop te gaan. Met deze pas kan gewoon betaald worden bij de aangesloten partners. Ook is er vanaf 1 januari een speciale app beschikbaar. 

Vanaf 1 januari de nieuwe website en app beschikbaar

Vanaf 1 januari start gemeente Venlo met een nieuwe partner: Groupcard. Dat betekent dat vanaf dat moment ook de nieuwe website en de app beschikbaar zijn. Vanaf dat moment kunnen onze inwoners via stadspas-venlo.nl zien welke aanbieders er zijn in de kernen van Venlo, wat het tegoed is op de pas en waar het tegoed is uitgegeven. 

Aanvragen

Een grote groep mensen die voldoen aan de voorwaarden hebben de pas al ontvangen. Mensen die voldoen aan de voorwaarden maar nog geen nieuwe pas hebben ontvangen kunnen deze nu aanvragen. Ga hiervoor naar venlo.nl/stadspas. Hier vindt u ook de voorwaarden en aanvullende informatie. 

Volledig Pakket Thuis

De Zorggroep start in juni met de pilot ‘Volledig Pakket Thuis’ (VPT) in de gemeente Venlo. Het doel is om hulpbehoevende senioren zo lang mogelijk thuis te laten wonen.

Ouderen die voor het VPT in aanmerking komen, ontvangen bijna alle zorg die ze ook in een instelling zouden krijgen. Te denken valt dan bijvoorbeeld aan verpleging, persoonlijke verzorging, schoonmaakwerkzaamheden, vervoer naar behandeling en het verstrekken van eten en drinken. De zorg en ondersteuning wordt geleverd door gebiedsgerichte teams. Het is een alternatief voor verpleeghuiszorg, zonder nieuwe verpleeghuisplekken te creëren. Zo krijgen ouderen de kans om langer in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Leefondersteuner

In het geval van het VPT levert één zorgaanbieder alle zorg. Op dat gebied wijkt de methode af van de thuiszorg via het Modulaire Pakket Thuis (MPT), waarbij sprake is van verschillende aanbieders. Een belangrijke rol bij het VPT is weggelegd voor de zogeheten leefondersteuner, een nieuwe functie bij De Zorggroep. Die fungeert als de ‘ogen, oren en handen’ in huis. Leefondersteuners hoeven geen (zorg)diploma te hebben en worden door De Zorggroep opgeleid. De pilot begint in juni en eindigt in september. Als het een succes blijkt, wil De Zorggroep het VPT uitrollen in alle werkgebieden.