Kledingbank Venlo weer open

 

 

Vanaf woensdag 18 januari 2022,
– gaat de Kledingbank Venlo weer open –

 

 

Uitgifte van kleding:
Na afspraak, (vanaf a.s. dinsdag mogelijk), telefoon (077) 3744734.
Bij het bezoek moet u de schriftelijke doorverwijzing overhandigen.
Ook moet u bij het bezoek de juiste afgesproken tijd in acht nemen.
https://ahdvenlo.nl/kledingbank-venlo-weer-open/ 

Aangepaste regeling:
1 cliënt of echtpaar per uur.
Geen kinderen.
Richtlijnen RIVM (mond-neusmasker, handen ontsmetten, afstand houden)

Openingstijden:   (vanaf woensdag 18 januari 2022)
Dinsdag en woensdag van 09.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur,
donderdag van 09.00 – 12.00 uur.

 

Kledingbank in lockdown

De Kledingbank Venlo, gaat vanwege de lockdown op slot.
Afhankelijk van de ontwikkelingen van de pandemie, voorshands tot 14 januari 2022.  

Gemaakte afspraken komen te vervallen.

Donderdag 28 oktober2021, laatste uitgifte van voedselpakketten in Blerick

 

 

 

Aanstaande donderdag 28 oktober 2021, wordt door vrijwilligers van de stichting AHD Venlo, voor het laats de voedselpakketten aan cliënten van de Voedselbank Venlo uitgegeven in het stadsdeel Blerick.
Locaties
Blerick: St. Hubertusplein 19 en in het zaaltje van de Antoniuskerk (Antoniuslaan 93).

Meer dan 15 jaar werd de uitgifte voor de Voedselbank Venlo, in Blerick gefaciliteerd door de stichting Algemene Hulpdienst Venlo.
Gestart werd in het zaaltje van het Maximiliaan Kolbe Kerkje aan de Vossenerlaan 82.
Door de sluiting en sloop van het kerkje werd er uitgeweken naar de huidige locaties.
De stichting AHD Venlo stelden haar “Huiskamer AHD Venlo” en haar AHD-vrijwilligers ter beschikking.
Wekelijks op donderdag middag vond de uitgifte van de voedselpakketten.
Dit in nauwe samenwerking met de stichting Voedselbank Venlo, welke de voedselpakketten aanleverde.    

Vanaf 1 november 2021 komt er een einde aan deze samenwerking en facilitering van de stichting Algemene Hulpdienst Venlo met de stichting Voedselbank Venlo.

Voedselbank Venlo stapt over op andere werkwijze

 

 

Inzichten en opvattingen veranderen en daarom gaat de Voedselbank over op een andere werkwijze. Een werkwijze die meer aansluit bij de huidige tijd.
De cliënten gaan vanaf november winkelen in een ruimte die lijkt op een supermarkt.
Zij maken zelf een gelimiteerde en duidelijk aangegeven keuze in de aangeboden producten die in de winkel staan opgesteld. 

Bij de start van de winkel in november wordt de uitgifte van voedsel gecentraliseerd in Venlo en sluiten de andere uitdeelpunten. .
De officiële opening van de Voedselbank-winkel is op zaterdag 27 november en op die dag wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om een kijkje te komen nemen.

 

Kledingbank, omwisseling seizoenskleding.

De Kledingbank Venlo, sint Hubertusplein 18 in Blerick,
is gedurende de weken 39 en 40 gesloten in verband met het omwisselen van haar kleding. De zomerkleding wordt vervangen door winterkleding.

Jaarverslag AHD Venlo, 2020

 

Ons Jaarverslag 2020 
( Jaarverslag AHD Venlo 2020  )

45 jaren Algemene Hulpdienst Venlo

 

In 2020 bestond de stichting Algemene Hulpdienst Venlo 45 jaar.
Door Covid19 is dit lustrum aan ons voorbij gegaan.
De doelstelling van de AHD Venlo, in het bijzonder de Informele Zorg- en Hulpverlening, kwam veelal te vervallen wegens de richtlijnen van het RIVM.

Trots zijn we op onze vrijwilligers die toch wekelijks de cliënten van de Voedselbank in stadsdeel Blerick voorzagen van hun voedselpakketten.
Eveneens geldt dat voor onze vrijwilligers van onze Kledingbank Venlo.
Zodra de richtlijnen het toelieten, gingen ze gewoon open voor zover mogelijk.

Het is fijn dat ons Jaarverslag 2020 aangeeft, dat we ondanks Covid19, actief zijn geweest in het kader van de “Noaberschap” 
Klik op:  Jaarverslag AHD Venlo 2020