Kledingbank AHD Venlo, aanvullende maatregelingen m.b.t. corona

Op 2 juni opende de AHD Venlo haar Kledingbank Venlo, dit vanwege de versoepeling van de richtlijnen aangaande het corona virus.

Echter nu, begin augustus, nemen de besmettingen weer in hevigheid toe.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze vrijwilligers, veelal in de risicogroep, meer te beschermen tegen een ongewilde corona besmetting.

Willen we U, als cliënt blijven bedienen van gratis kleding, moeten we naast de voorschriften van het RIVM (zie bericht van opening), voor de veiligheid van onze vrijwilligers, aanvullend uitbreiden.

Bij bezoek aan de Kledingbank Venlo, conform uw telefonische afspraak en met inachtneming van de geldende RIVM voorschriften, is bij het binnengaan het dragen van een mondkapje gedurende uw bezoek verplicht.
Dit ingaande dinsdag 11 augustus 2020

Dit geldt voor alle openingstijden:
Dinsdagen:      09.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur,
Woensdagen:  09.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur,
Donderdagen: 09.00 – 12.00 uur.

Hopende hiermede een algemene sluiting te voorkomen.

Kledingbank AHD Venlo, heropening 2 juni 2020

Beste cliënten van de Kledingbank Venlo.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 opent de kledingbank Venlo op de
dinsdagmorgen en woensdagmorgen weer hun deur.

Wilt u een bezoek brengen aan de kledingbank dan kan dit na telefonisch contact
van 9.00 tot 12.00 uur op maandag en woensdag op het nummer 077- 3744734
of door het sturen van een mail naar info@ahdvenlo.nl.

Wij houden rekening met de voorschriften van het RIVM.
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Verder is het verplicht om de handen bij binnenkomst te ontsmetten, toiletbezoek is niet mogelijk en er

mogen 2 personen tegelijk naar binnen. Anderen dienen buiten te wachten.
U wordt dan ook vriendelijk verzocht hier rekening mee te houden.

Meldpunt Signaal, nabuurschap en “kijk om naar elkaar”

 

 

 

Zeven gemeenten in Noord-Limburg, waaronder gemeente Venlo, zijn samen een meldpunt gestart voor inwoners die zich zorgen maken om anderen buurtgenoten.
In Noord Limburg is daarom onder andere Meldpunt Signaal geopend.

Bereikbaar 24/7, dag en nacht, via 0900-0116

Meldpunt Signaal is bedoeld voor naasten, bezorgde burgers, hulpverleners en mensen die het gevoel hebben de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt om een ander, of als er een vermoeden bestaat dat iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen en/of psychische problemen heeft.

“Kijk om naar elkaar” de basis van een goed “Noaberschap” en de AHD Venlo.

Is er overal en van alle tijd, zeker NU in tijden van het corona virus. 

 

Lintje voor Huub Mulders

 

Onze Huub, vrijwilliger van de stichting Algemene Hulpdienst, is op vrijdag 24 april, koninklijke onderscheiding.

Huub en zijn vrouw Tiela zijn vrijwilligers  bij de AHD Venlo vanaf 2000.
Beide zijn zeer actief, Huub tevens als bestuur-ondersteuner en Tiela is bij velen bekend van de Voedselbank, uitdeelpunten in Blerick.

Beiden PROFICIAT, dik verdiend !