Wethouder gemeente Venlo brengt oriënterend bezoek aan de Kledingbank AHD Venlo

Wethouder Alexander Vervoort  heeft op donderdagmiddag 11 april 2019 een bezoek gebracht aan de stichting Algemene Hulpdienst Venlo, in het bijzonder de Kledingbank Venlo.

Na een ontvangst door Henny van Grevenbroek, de coördinator van de Kledingbank Venlo, en een gedegen uitleg door Huub Mulders, was de wethouder blij verrast over dat een dergelijk burgerinitiatief, geheel verzorgd door vrijwilligers van de stichting AHD, in zijn gemeente aanwezig is.

Vanuit de locatie Sint Hubertusplein 19, de Huiskamer van de AHD, vindt iedere donderdagmiddag de uitgifte plaats van de voedselpakketten aan de cliënten in Blerick.
Gelet op de gelijktijdigheid van zijn bezoek, was de interesse, mede voor een totale beeldvorming van hem als nieuwe wethouder, een eye-opener.
Ook deze activiteit wordt verzorgd door de vrijwilligers van de stichting AHD.
Het is niet alleen maar “uitgifte”.
Gezelligheid en het sociaal aspect/contact is in deze Huiskamer van de AHD de gewoonste gang van zaken.

De “afdeling non food” – wekelijks verzorgt door Tiela – geeft vele cliënten enige verlichting.
Ook deze activiteit verraste de wethouder, gelet op zijn portefeuille waarin armoedebeleid is opgenomen.

Klik hieronder op een foto om deze vergroot weer te geven.

Smakelijk eten bij Sundish

Gelezen op de website van Ut Dorp:

Wekelijks bieden wij u het SUNDISH-diner in het Huis van de Wijk-Het Zonneveld. Op de woensdagavond vanaf 18.00 uur serveren wij u een heerlijk (wekelijks) wisselend 3-gangen diner. Inloop vanaf 17.30 uur . U kunt zich uiterlijk aanmelden op de dinsdag ervoor tot 12.00 uur via tel.nr. 077-382 6375 (Ria van Helden) of 06-481 390 10 (Jules Schreurs). Voor een 3 -gangendiner is de eigen bijdrage € 5, Contant af te rekenen. U ontvangt daarvoor een datumgebonden voucher.

Tot ziens bij SUNDISH

RIVEZ / E & H Adviesgroep schenkt € 500,- aan Kledingbank AHD Venlo

Nog vers in ons geheugen, de actie van L1 “Samen voor de Voedselbank” eind 2017. Een mooi resultaat. Meer dan 300.000 voedselproducten werden er geschonken.
Maar, voor de eerste levensbehoeften is meer nodig dan alleen voedsel.
Ook de behoefte aan goede kleding is van levensbelang maar wordt veelal vergeten.
Het is daarom dat, in het kader van de armoedebestrijding, er door de stichting Algemene Hulpdienst Venlo in 2010 een Kledingbank Venlo werd opgericht.
Deze Kledingbank van de AHD Venlo is gevestigd aan het Sint Hubertusplein 18 in Venlo-Blerick. Hier wordt aan inwoners van “groot Venlo”, aan mensen die financieel niet rond kunnen komen, geheel gratis, kleding verstrekt. Volledige organisatie bestaat uit het inzamelen, sorteren en uitgeven van goede gebruikte kleding voor de mensen die geïndiceerd zijn voor de Voedselbank, de schuldsanering, bewindvoering, dak- en thuislozen. Ook andere instanties mogen verwijzen, mits conform doelstelling.
In 2017 werden er 2600 personen aangekleed, waaronder 650 kinderen.
Echter, in de praktijk is er een chronisch tekort aan kindergoed /-kleding. Om ook kinderen goed te kunnen kleden wordt door de Kledingbank Venlo aan enige fondsenwerving gedaan.
De Venlose RIVEZ / E&H Adviesgroep heeft hierop gereageerd met een cheque van
€ 500,- . De heer Leon Hutjens, Commercieel Manager Particulieren en Financieel Advies bij Rivez / E&H Adviesgroep te Venlo, heeft donderdag 1 februari 2018 deze cheque overgedragen aan mevr. Rienie Roks, voorzitter AHD, en mevr. Henny van Grevenbroek, coördinator Kledingbank Venlo (zie onderstaande foto).