Kledingbank AHD Venlo, heropening 2 juni 2020

Beste cliënten van de Kledingbank Venlo.

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 opent de kledingbank Venlo op de
dinsdagmorgen en woensdagmorgen weer hun deur.

Wilt u een bezoek brengen aan de kledingbank dan kan dit na telefonisch contact
van 9.00 tot 12.00 uur op maandag en woensdag op het nummer 077- 3744734
of door het sturen van een mail naar info@ahdvenlo.nl.

Wij houden rekening met de voorschriften van het RIVM.
• Was vaak uw handen.
• Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
• Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
• Schud geen handen.
• Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.

Verder is het verplicht om de handen bij binnenkomst te ontsmetten, toiletbezoek is niet mogelijk en er

mogen 2 personen tegelijk naar binnen. Anderen dienen buiten te wachten.
U wordt dan ook vriendelijk verzocht hier rekening mee te houden.

Meldpunt Signaal, nabuurschap en “kijk om naar elkaar”

 

 

 

Zeven gemeenten in Noord-Limburg, waaronder gemeente Venlo, zijn samen een meldpunt gestart voor inwoners die zich zorgen maken om anderen buurtgenoten.
In Noord Limburg is daarom onder andere Meldpunt Signaal geopend.

Bereikbaar 24/7, dag en nacht, via 0900-0116

Meldpunt Signaal is bedoeld voor naasten, bezorgde burgers, hulpverleners en mensen die het gevoel hebben de grip op hun leven (dreigen te) verliezen.

Meldpunt Signaal is er voor iedereen die zich zorgen maakt om een ander, of als er een vermoeden bestaat dat iemand niet goed voor zichzelf kan zorgen en/of psychische problemen heeft.

“Kijk om naar elkaar” de basis van een goed “Noaberschap” en de AHD Venlo.

Is er overal en van alle tijd, zeker NU in tijden van het corona virus. 

 

Lintje voor Huub Mulders

 

Onze Huub, vrijwilliger van de stichting Algemene Hulpdienst, is op vrijdag 24 april, koninklijke onderscheiding.

Huub en zijn vrouw Tiela zijn vrijwilligers  bij de AHD Venlo vanaf 2000.
Beide zijn zeer actief, Huub tevens als bestuur-ondersteuner en Tiela is bij velen bekend van de Voedselbank, uitdeelpunten in Blerick.

Beiden PROFICIAT, dik verdiend ! 

Beste cliënten van de Voedselbank.

Uitgifte op beide locaties van de AHD in Blerick.
(st. Hubertusplein en zaaltje Antoniuskerk)

De uitgiftepunten in Blerick blijven open.
Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen die maandag door het kabinet zijn aangekondigd inzake het Corona-virus, hebben wij besloten dat wij de uitgiftepunten VB open houden, maar wel met een aantal extra maatregelen om het voor iedereen veilig te houden.

Zo gaat Voedselbank Venlo om met het Corona-virus.
Onze vrijwilligers zetten alles op alles om onze cliënten zo goed mogelijk te kunnen helpen bij de uitgifte van de voedselpakketten op de donderdagmiddag.
Maar om open te kunnen blijven, kunnen zij het niet alleen. Daarvoor hebben we ook de hulp en steun van jullie, nodig.
Gezondheid en veiligheid van onze cliënten en onze vrijwilligers staan daarbij voorop.

Wij volgen strikt alle maatregelen van de overheid en zullen daarop ook toezien.
Dit betekent dat we een strikt toegangsbeleid zullen handhaven bij de uitgifte.
Ook betekent dat we van U mogen verwachten op het houden van 1,5 meter afstand, zowel in onze huiskamer AHD, als buiten bij de entree en op het parkeerterrein.
Wij verzoeken tevens dat U, in navolging van het overheidsbeleid, alleen naar de voedselbank komt.

Nog even op een rijtje:
– Bij verkoudheid en/of hoesten/niezen niet naar de voedselbank komen!!
– Handen wassen voordat u komt.
– Geen hand geven of elkaar aanraken.
– Controle op 1,5 meter onderlinge afstand tot mede cliënten en onze vrijwilligers.
– Gereguleerde toegang tot de uitgifte:
        * één cliënt op meldpunt;
        * één cliënt bij de uitgifte tafel.
– Een strikte opvolging van verzoeken en aanwijzingen door onze vrijwilligers.

Beschikbaarheid aan voedselvoorziening.
Het lukt de meeste voedselbanken op dit moment nog wel om de voedselvoorziening aan hun cliënten te continueren. Dat is mede dankzij lokale initiatieven die ontstaan waarin voedselbanken, gemeenten en andere partijen elkaar vinden om de uitgifte van voedselpakketten te garanderen.