Terug naar de reguliere AHD-organisatie van voor covid-19

Vanaf 25 september 2021.
Einde van de 1,5-metertijdperk.
Gelukkig, we kunnen weer terug naar “normaal”.

Veel corona maatregelen verdwijnen, er kan weer heel veel, maar het virus is niet weg.

Wat blijft:
Handen ontsmetten-wassen, geen handen schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten bij de GGD.

We kunnen en gaan dus terug naar onze standaard organisatie en taakuitvoering van vóór de corona.

INFO – Uitgifte Voedselbank in Blerick:
* Sint Hubertusplein 19 Blerick
* Antoniuslaan 93 Blerick (zaaltje Antoniuskerk)

  • De uitgifte van de voedselpakketten wordt weer als van ouds georganiseerd, zoals van voor de corona.
  • Start donderdag 30 september 2021.

Kledingbank, omwisseling seizoenskleding.

De Kledingbank Venlo, sint Hubertusplein 18 in Blerick,
is gedurende de weken 39 en 40 gesloten in verband met het omwisselen van haar kleding. De zomerkleding wordt vervangen door winterkleding.

Jaarverslag AHD Venlo, 2020

 

Ons Jaarverslag 2020 
( Jaarverslag AHD Venlo 2020  )

45 jaren Algemene Hulpdienst Venlo

 

In 2020 bestond de stichting Algemene Hulpdienst Venlo 45 jaar.
Door Covid19 is dit lustrum aan ons voorbij gegaan.
De doelstelling van de AHD Venlo, in het bijzonder de Informele Zorg- en Hulpverlening, kwam veelal te vervallen wegens de richtlijnen van het RIVM.

Trots zijn we op onze vrijwilligers die toch wekelijks de cliënten van de Voedselbank in stadsdeel Blerick voorzagen van hun voedselpakketten.
Eveneens geldt dat voor onze vrijwilligers van onze Kledingbank Venlo.
Zodra de richtlijnen het toelieten, gingen ze gewoon open voor zover mogelijk.

Het is fijn dat ons Jaarverslag 2020 aangeeft, dat we ondanks Covid19, actief zijn geweest in het kader van de “Noaberschap” 
Klik op:  Jaarverslag AHD Venlo 2020 

BoekStart voor jou en je kindje weer open.

BOEKSTART VOOR JOU EN JE KINDJE start weer.

* Iedere dinsdag van 08:30 uur tot 12:30 uur.

* Sint Hubertusplein 18 en 19, Blerick
   (resp. Kledingbank AHD en Huiskamer AHD)


Maak kennis met de BoekStartcoach bij de Algemene Hulpdienst Venlo in Blerick.

De BoekStartcoaches laten ouders van hele jonge kinderen graag zien hoe fijn en waardevol het is om vanaf heel jonge leeftijd al- samen bezig te zijn met taalbeleving en voorlezen. Wil jij weten wat BoekStart voor jou en je kindje kan betekenen? Maak dan zeker eens kennis en stap binnen!

 

Kosten: GRATIS, gewoon even binnenlopen!