Welkom bij de Algemene Hulpdienst Venlo

De Algemene Hulpdienst Venlo is een vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan de burgers van de gemeente Venlo en daarnaast de Kledingbank Venlo beheert.

De (nabuur) hulp is van alle tijden. Echter niet iedereen heeft buren en kennissen om hulp aan te vragen, of geld om mensen in te huren. U kunt ons, de Algemene Hulpdienst, kortweg gezegd de AHD, bellen als u door ouderdom, ziekte of beperking dagelijkse klussen zelf niet meer kunt doen en daar evenmin een ander voor kunt vragen.

De doelstelling van de AHD is:

Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Venlo.

Wij trachten dit doel te bereiken door o.a.:

  • Hulp te verlenen aan de medemens in nood; bijv. door het verstrekken van voedsel en kleding.
  • Het verlenen van sociale, emotionele en praktische ondersteuning.
  • Het geven van voorlichting.

Deze hulpverlening is de primaire taakstelling van de AHD. Naast deze primaire hulp, verzorgen wij de Kledingbank Venlo en participeren we in de Voedselbank Venlo door het verzorgen van de uitgiftepunten in Blerick en Venlo-Oost.

De Algemene Hulpdienst Venlo werkt samen met andere vrijwilligersorganisaties in de regio, die actief zijn op het gebied van zorg voor elkaar. De AHD is een ANBI erkende stichting.