De stichting Algemene Hulpdienst is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

1: De naam van de stichting:

 • Stichting Algemene Hulpdienst Venlo
 • AHD Venlo
 • Kledingbank Venlo

2: Het RSIN / fiscaal nummer:

 • RSIN is 8133.09.256
 • KvK is 41062892
 • SBI-code 889999

3: De contactgegevens AHD Venlo:

 • Stichting AHD Venlo
  Hoverhofweg 26
  5926 RD Venlo
  E-mail: info@ahdvenlo.nl
  Telefoon: 06 29399964

4: Doelstelling van de ANBI:

Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Venlo.
Wij trachten dit doel te bereiken door o.a.:

 • Informele hulpverlening aan de medemens in nood.
 • Samenwerking met de Voedselbank Venlo door het faciliteren van de uitgifte.
 • Gratis verstrekken van kleding door het organiseren en beheren van haar eigen AHD Kledingbank Venlo.
 • Het verlenen van sociale, emotionele en praktische ondersteuning.
 • Het geven van voorlichting.

5, 6, 7: Beleidsplan en Organigram:

De Algemene Hulpdienst Venlo is een 100% vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan de burgers van de gemeente Venlo en daarnaast de Kledingbank Venlo beheert.
Conform geldende normen voor vrijwilligerswerk:

 • Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
 • Het werk heeft geen winstoogmerk.
 • Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een betaalde baan. 

Gekozen is voor een stichtingsvorm met een stichtingsbestuur, Dagelijks Bestuur.

Organigram Bestuur AHD Venlo 2021

 

8: Beloningsbeleid:

 • Zowel het dagelijks bestuur als alle deelnemende vrijwilligers ontvangen geen vergoedingen en / of bonussen van enige aard.
 • Wel is er een recht op onkostenvergoeding voor gemaakte kosten
 • Bij gebruik van eigen auto t.b.v. de AHD is er een kilometervergoeding, conform landelijke richtlijnen.
 • Eenmaal per jaar wordt er een “Verwendag” voor de vrijwilligers georganiseerd.

9: Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:

Jaarlijks wordt er een Jaarverslag gemaakt.

Deze kunt U ook vinden op onze site bij <Info>, onder de <Downloads> Jaarverslag.

10: Financiële verantwoording:

 • Is terug te vinden in het Jaarverslag  (zie 9)
 • In kader van de Subsidieregeling Gemeente Venlo, is er verplichting deze jaarlijks aan te leveren.

November 2021
H.M.