ANBI

De stichting Algemene Hulpdienst is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

 

De naam van de stichting

 • Stichting Algemene Hulpdienst Venlo
 • AHD Venlo
 • Kledingbank Venlo

Het RSIN / fiscaal nummer

 • RSIN is 8133.09.256
 • KvK is 41062892
 • SBI-code 889999

De contactgegevens AHD Venlo

 • Stichting AHD Venlo
  Hoverhofweg 26
  5926 RD Venlo
  E-mail: info@ahdvenlo.nl
  Telefoon: 06 29399964

Doelstelling van de ANBI

Het bevorderen van de leefbaarheid in de wijken van de gemeente Venlo.
Wij trachten dit doel te bereiken door o.a.:
* Informele hulpverlening aan de medemens in nood.
* Samenwerking met de Voedselbank Venlo door het faciliteren van de uitgifte.
* Gratis verstrekken van kleding door het organiseren en beheren van haar eigen AHD     Kledingbank Venlo.
* Het verlenen van sociale, emotionele en praktische ondersteuning.
* Het geven van voorlichting.

Beleidsplan en Organigram

Rechtspositie – Rechtspersoon:
* Stichtingsvorm, overeenkomstig regelgeving  van de
   Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR” – wijziging1 juli 2021). 
* De Algemene Hulpdienst Venlo is een 100% vrijwilligersorganisatie, die hulp biedt aan
   de burgers van de gemeente Venlo.
* Daarnaast beheert de AHD een eigen kledingbank, de Kledingbank Venlo.

Dit conform geldende normen voor vrijwilligerswerk:
* Het werk is in het algemeen belang of in een bepaald maatschappelijk belang.
* Het werk heeft geen winstoogmerk.
* Het werk kost de arbeidsmarkt geen banen en komt niet in de plaats van een
   betaalde baan. 

Gekozen is voor een stichtingsvorm met een Stichtingsbestuur.
* Het Dagelijks Bestuur (DB).
* Organigram Bestuur AHD Venlo 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beloningsbeleid:
* Zowel het dagelijks bestuur als alle deelnemende vrijwilligers ontvangen geen
   vergoedingen en / of bonussen van enige aard.
* Wel is er een recht op onkostenvergoeding voor gemaakte kosten.
* Bij gebruik van eigen auto t.b.v. de AHD is er een kilometervergoeding, conform
   landelijke richtlijnen.
* Eenmaal per jaar wordt er een “Verwendag” voor de vrijwilligers georganiseerd.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
* Jaarlijks wordt er een Jaarverslag gemaakt.
* Deze kunt U ook vinden op onze site bij <Info>, onder de <Downloads> Jaarverslag.

Financiële verantwoording:
* Is terug te vinden in het Jaarverslag.
* In kader van de Subsidieregeling Gemeente Venlo, is er verplichting deze jaarlijks          aan te leveren.

April 2022
H.M.