Voedselbank, uitgifte voedselpakket.

Gebruiker van de Voedselbank, uitgiftepunten AHD in stadsdeel Blerick, let op!

Normaal vindt de uitgifte van voedselpakketten plaats op donderdagmiddag.

Echter donderdag 30 mei 2019 is het Hemelvaartsdag.

Hierdoor verschuift de uitgifte naar woensdagmiddag 29 mei 2019, de zelfde tijden als op de donderdag..