RIVEZ / E & H Adviesgroep schenkt € 500,- aan Kledingbank AHD Venlo

Nog vers in ons geheugen, de actie van L1 “Samen voor de Voedselbank” eind 2017. Een mooi resultaat. Meer dan 300.000 voedselproducten werden er geschonken.
Maar, voor de eerste levensbehoeften is meer nodig dan alleen voedsel.
Ook de behoefte aan goede kleding is van levensbelang maar wordt veelal vergeten.
Het is daarom dat, in het kader van de armoedebestrijding, er door de stichting Algemene Hulpdienst Venlo in 2010 een Kledingbank Venlo werd opgericht.
Deze Kledingbank van de AHD Venlo is gevestigd aan het Sint Hubertusplein 18 in Venlo-Blerick. Hier wordt aan inwoners van “groot Venlo”, aan mensen die financieel niet rond kunnen komen, geheel gratis, kleding verstrekt. Volledige organisatie bestaat uit het inzamelen, sorteren en uitgeven van goede gebruikte kleding voor de mensen die geïndiceerd zijn voor de Voedselbank, de schuldsanering, bewindvoering, dak- en thuislozen. Ook andere instanties mogen verwijzen, mits conform doelstelling.
In 2017 werden er 2600 personen aangekleed, waaronder 650 kinderen.
Echter, in de praktijk is er een chronisch tekort aan kindergoed /-kleding. Om ook kinderen goed te kunnen kleden wordt door de Kledingbank Venlo aan enige fondsenwerving gedaan.
De Venlose RIVEZ / E&H Adviesgroep heeft hierop gereageerd met een cheque van
€ 500,- . De heer Leon Hutjens, Commercieel Manager Particulieren en Financieel Advies bij Rivez / E&H Adviesgroep te Venlo, heeft donderdag 1 februari 2018 deze cheque overgedragen aan mevr. Rienie Roks, voorzitter AHD, en mevr. Henny van Grevenbroek, coördinator Kledingbank Venlo (zie onderstaande foto). 

Wij zoeken vrijwilligers

Op onze site van de Algemene Hulpdienst Venlo kunt u veel lezen over de werkzaamheden van de Hulpdienst.
Voor deze werkzaamheden hebben wij veel vrijwilligers nodig voor uiteenlopende taken. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan voor contactgegevens en voor meer informatie over vrijwilligerswerk onder “Info” en vervolgens “Vrijwilligers”.

Naast vrijwilligers voor diverse taken zoeken wij ook specifiek vrijwilligers die geïnteresseerd zijn in assisteren bij uitgifte van kleding bij de “Kledingbank Venlo”.
Op dit moment hebben we iedere dinsdagochtend heel dringend vrijwilligers nodig.
Wilt u meer weten over de kledingbank kijk dan onder “Kledingbank” en daarna “Informatie”.

De Algemene Hulpdienst ontvangt donaties

De afgelopen maanden heeft de Hulpdienst van verschillende kanten donaties ontvangen. Hieronder een overzicht. 

Mevr. José Verbruggen
Helaas is mevr. Verbruggen begin april overleden. Zij kende diverse vrijwilligsters van de Hulpdienst en droeg de Algemene Hulpdienst een warm hart toe. Mevr. Verbruggen had als wens te kennen gegeven dat bij haar herdenkingsbijeenkomst giften konden worden gegeven voor de Algemene Hulpdienst Venlo. Dit heeft een bedrag opgeleverd van
€ 361,20. Onze dank voor deze royale gift. 

Dela goededoelenfonds
Leden van de Dela kunnen steun aanvragen voor een project waarbij zij zelf als vrijwilliger betrokken zijn. Een van onze vrijwilligers heeft het initiatief genomen om deze steun aan te vragen met als resultaat een donatie van € 300,- voor de Algemene Hulpdienst Venlo. Hulde voor dit initiatief. 

Katholiek Vrouwengilde Blerick
Wij ontvingen een donatie van € 100,-. Hartelijk dank.

Algemene Hulpdienst Venlo opent nieuwe locatie

Woonwenz en Berden Mode ondersteunen Kledingbank en uitgiftepunt Voedselbank

Vrijdag 11 januari vierde de Algemene Hulpdienst Venlo (AHD) de opening van haar nieuwe locatie aan het St. Hubertusplein 19 in Blerick. In het pand komt onder meer een uitgiftepunt voor voedselpakketten van de Voedselbank. De naastgelegen ruimte is al eerder door de AHD in gebruik genomen ten behoeve van de Kledingbank. Beide winkelruimtes zijn gratis ter beschikking gesteld door woningcorporatie Woonwenz.

  

Lees verder

Woonwenz helpt Algemene Hulpdienst aan eigen accommodatie

De Algemene Hulpdienst Venlo is geruime tijd op zoek geweest naar een geschikte ruimte voor haar activiteiten. Hieronder valt o.a. de uitgifte van voedselpakketten van de Voedselbank Venlo. Woonwenz heeft nu – grenzend aan het pand van de Kledingbank – een tweede pand gratis ter beschikking gesteld aan het St Hubertusplein 19 te Blerick.
Het bestuur van de Algemene Hulpdienst is Woonwenz hier erg dankbaar voor. Naast herstelwerkzaamheden door Woonwenz zelf, hebben de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst de handen uit de mouwen gestoken en de ruimte opgeknapt. Het geheel ziet er nu fris en gezellig uit.
Op vrijdag 11 januari a.s. om 14.00 u. zal het pand officieel geopend worden door de heer F. van Engelen, directeur van Woonwenz.
De uitgifte van de voedselpakketten in Blerick zal vanaf 17 januari op deze locatie plaatsvinden. Nu gebeurt dit nog vanuit het zaaltje van de Maximiliaan Kolbekerk.