Woonwenz helpt Algemene Hulpdienst aan eigen accommodatie

De Algemene Hulpdienst Venlo is geruime tijd op zoek geweest naar een geschikte ruimte voor haar activiteiten. Hieronder valt o.a. de uitgifte van voedselpakketten van de Voedselbank Venlo. Woonwenz heeft nu – grenzend aan het pand van de Kledingbank – een tweede pand gratis ter beschikking gesteld aan het St Hubertusplein 19 te Blerick.
Het bestuur van de Algemene Hulpdienst is Woonwenz hier erg dankbaar voor. Naast herstelwerkzaamheden door Woonwenz zelf, hebben de vrijwilligers van de Algemene Hulpdienst de handen uit de mouwen gestoken en de ruimte opgeknapt. Het geheel ziet er nu fris en gezellig uit.
Op vrijdag 11 januari a.s. om 14.00 u. zal het pand officieel geopend worden door de heer F. van Engelen, directeur van Woonwenz.
De uitgifte van de voedselpakketten in Blerick zal vanaf 17 januari op deze locatie plaatsvinden. Nu gebeurt dit nog vanuit het zaaltje van de Maximiliaan Kolbekerk.

Blariacumcollege zamelt kleren in voor Kledingbank

Het Blariacumcollege neemt zijn maatschappelijke taak zeer serieus. Na een bericht in de lokale media over de Kledingbank besloot de school een inzamelingsactie te starten. Leerlingen werd gevraagd een kledingstuk in te leveren.

Het Blariacumcollege en de Kledingbank Venlo hebben het initiatief genomen om samen kleding in te zamelen. Een actie voor jongeren en door jongeren. Juist voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft de Kledingbank Venlo niet voldoende kleding. De 1630 leerlingen van het Blariacumcollege werd gevraagd, op vrijwillige basis, om één kledingstuk te doneren aan de actie. Sommige leerlingen zijn betrokken bij dit zeer speciale project en voeren werkzaamheden uit in het kader van hun maatschappelijke stage. Alle ouders zijn via de mail ingelicht over de inzamelingsactie.

Van maandag 17 t/m 20 december waren vrijwilligers van de Kledingbank aanwezig om de kledingstukken in ontvangst te nemen. Onderwijsdirecteur Monique Janssen: “Het is een fantastisch mooi initiatief. Met relatief weinig inspanning kun je veel goeds voor een ander betekenen. Samen kom je het verst. De Kledingbank verdient alle ondersteuning voor haar goede werk.”

Naamswijziging en nieuw logo

Met ingang van 1 januari 2013 is de naam Stichting Algemene Hulpdiensten Venlo-Blerick gewijzigd in Stichting Algemene Hulpdienst Venlo. Alle inwoners van Venlo kunnen een beroep doen op de Algemene Hulpdienst. Tegelen en Belfeld hebben een eigen Algemene Hulpdienst. Tevens heeft de AHD een nieuw logo gekregen, zie links bovenaan de site.