Kledingbank AHD Venlo, aanvullende maatregelingen m.b.t. corona

Op 2 juni opende de AHD Venlo haar Kledingbank Venlo, dit vanwege de versoepeling van de richtlijnen aangaande het corona virus.

Echter nu, begin augustus, nemen de besmettingen weer in hevigheid toe.
Hierdoor zijn wij genoodzaakt onze vrijwilligers, veelal in de risicogroep, meer te beschermen tegen een ongewilde corona besmetting.

Willen we U, als cliënt blijven bedienen van gratis kleding, moeten we naast de voorschriften van het RIVM (zie bericht van opening), voor de veiligheid van onze vrijwilligers, aanvullend uitbreiden.

Bij bezoek aan de Kledingbank Venlo, conform uw telefonische afspraak en met inachtneming van de geldende RIVM voorschriften, is bij het binnengaan het dragen van een mondkapje gedurende uw bezoek verplicht.
Dit ingaande dinsdag 11 augustus 2020

Dit geldt voor alle openingstijden:
Dinsdagen:      09.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur,
Woensdagen:  09.00 – 12.00 en van 13.30 – 17.00 uur,
Donderdagen: 09.00 – 12.00 uur.

Hopende hiermede een algemene sluiting te voorkomen.