Jaarverslag AHD Venlo, 2020

 

Ons Jaarverslag 2020 
( Jaarverslag AHD Venlo 2020  )

45 jaren Algemene Hulpdienst Venlo

 

In 2020 bestond de stichting Algemene Hulpdienst Venlo 45 jaar.
Door Covid19 is dit lustrum aan ons voorbij gegaan.
De doelstelling van de AHD Venlo, in het bijzonder de Informele Zorg- en Hulpverlening, kwam veelal te vervallen wegens de richtlijnen van het RIVM.

Trots zijn we op onze vrijwilligers die toch wekelijks de cliënten van de Voedselbank in stadsdeel Blerick voorzagen van hun voedselpakketten.
Eveneens geldt dat voor onze vrijwilligers van onze Kledingbank Venlo.
Zodra de richtlijnen het toelieten, gingen ze gewoon open voor zover mogelijk.

Het is fijn dat ons Jaarverslag 2020 aangeeft, dat we ondanks Covid19, actief zijn geweest in het kader van de “Noaberschap” 
Klik op:  Jaarverslag AHD Venlo 2020