De Algemene Hulpdienst ontvangt donaties

De afgelopen maanden heeft de Hulpdienst van verschillende kanten donaties ontvangen. Hieronder een overzicht. 

Mevr. José Verbruggen
Helaas is mevr. Verbruggen begin april overleden. Zij kende diverse vrijwilligsters van de Hulpdienst en droeg de Algemene Hulpdienst een warm hart toe. Mevr. Verbruggen had als wens te kennen gegeven dat bij haar herdenkingsbijeenkomst giften konden worden gegeven voor de Algemene Hulpdienst Venlo. Dit heeft een bedrag opgeleverd van
€ 361,20. Onze dank voor deze royale gift. 

Dela goededoelenfonds
Leden van de Dela kunnen steun aanvragen voor een project waarbij zij zelf als vrijwilliger betrokken zijn. Een van onze vrijwilligers heeft het initiatief genomen om deze steun aan te vragen met als resultaat een donatie van € 300,- voor de Algemene Hulpdienst Venlo. Hulde voor dit initiatief. 

Katholiek Vrouwengilde Blerick
Wij ontvingen een donatie van € 100,-. Hartelijk dank.