Energietoeslag gemeente Venlo

Info AHD Venlo

Energietoeslag

Huishoudens met een inkomen op óf net boven het sociaal minimum krijgen eenmalig een energietoeslag van € 800,-.
De gemeente zorgt ervoor dat deze extra tegemoetkoming bij de huishoudens terecht komt.

Voor wie is de eenmalige toeslag?

De toeslag is bestemd voor huishoudens met een laag inkomen, die een zelfstandige woonruimte bewonen. Als meer mensen met een uitkering op hetzelfde adres wonen, wordt de energietoeslag uitbetaald aan de hoofdbewoner. Mensen die in een inrichting wonen, mensen onder de 21 jaar, studenten, kamerbewoners of daklozen krijgen de energietoeslag niet. 

Hoe hoog is een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm? (gemeente Venlo)

 • Voor een alleenstaande (ouder) tot de pensioengerechtigde leeftijd:   €1.555,684 netto
 • Voor gehuwden tot de pensioengerechtigde leeftijd:   €2.222,40 netto
 • Alleenstaande (ouder), pensioengerechtigd:    €1.728,61 netto
 • Gehuwden, pensioengerechtigd:    €2.340,61 netto

Dit zijn de bedragen exclusief vakantietoeslag.
Wij kijken alleen naar uw inkomen en niet naar eventueel vermogen (op de bank of in uw huis).

Wat telt mee als inkomen?

 • Loon dat u krijgt van een werkgever.
 • Uitkering van UWV, de gemeente, de SVB of een andere organisatie. Bijvoorbeeld Wajong, WW, Ziektewet, WIA, WAO of ANW.
 • Inkomen uit uw eigen bedrijf.
 • Inkomen uit kinderalimentatie en partneralimentatie.
 • Pensioen en AOW.
 • Andere inkomens. Bijvoorbeeld Duitse Rente of inkomen uit vermogen zoals huur als u een (deel van een) woning verhuurt.
 • Heeft u een partner? Dan telt het inkomen van uw partner ook mee. Het inkomen van kinderen die bij u wonen telt niet mee.

Vakantiegeld en toeslagen zoals een huurtoeslag of zorgtoeslag tellen niet mee als inkomen. 

Meesturen

De volgende bijlagen moet u meesturen met uw aanvraag:

 • Bewijs van uw inkomen (salarisstrook) van de maanden januari en februari
 • Kopie van uw identificatiebewijs
 • Kopie van de bankpas, van de rekening waar de toeslag op wordt overgemaakt 

Hulp nodig bij de aanvraag

Hulp bij financiële problemen 

Voor mensen die door de hoge energieprijzen acuut en ernstig in de problemen komen, biedt gemeente Venlo extra ondersteuning.

Onder acute problemen wordt bijvoorbeeld verstaan dat huur, of energierekeningen niet meer betaald kunnen worden.
Ook afsluiten van gas, water en licht of dreigende uitzetting valt hieronder. 

Neem contact op

Geldt dit voor u? Wacht dan niet. Neem direct contact op met het Sociaal Wijkteam van de gemeente Venlo via telefoonnummer 14077 en kies optie 1. Hier wordt uw probleem bekeken en samen met u gezocht naar een passende oplossing.